06/07/2005

Memoires (André de Staercke)

André de Staercke was als jongeman kabinetschef van premier Pierlot tijdens de oorlog in London en na de Bevrijding in Brussel. Daarna werd hij privé secretaris en vertrouweling van de Prins-Regent tot diens aftreden in 1950. Tenslotte was hij 25 jaar lang onze ambassadeur bij de Navo. Hij schreef zijn herinneringen neer over een cruciale periode uit onze vaderlandse geschiedenis, vlak voor en vak na de Bevrijding. Het is een erg persoonlijk geschrift geworden dat vooral ongenadig afrekent met Koning Leopold III; een van zij felste uitspraken is dat men nooit mag vergeten dat de toenmalige Koning een Duitser was door de afkomst van zij moeder.  Feitelijk wordt Leopold beschreven als een sympatisant van Nazi-Duitsland. De Staercke was ook een bewonderaar en goede bekende van Churchill en de Porugese premier en dictator Salazar. Hun portretten maken ook deel uit van de memoires, naast een brutale beschrijving van Paul Van zeeland, gewezen premier en minister. Zijn memoires schitteren door hun mensenkennis en belezenheid maar  ook door groot subjectivisme.

Memoires over het Regentschap en de Koningskwestie, teksten en documenten uitgegeven door Jean Stengers en Ginette Kurgan – van Hentenryk, Lannoo, Tielt, 2003

Ik las dit boek in de winter van 2005.

De aanhef van het boek is zeer mooi:

Het is allemaal als een schaduw voorbijgegaan, als een gerucht voorbijgesneld. Zoals een schip dat het deinende water doorklieft: geen spoor laat het na, onvindbaar is het pad dat de kiel door de golven baant; zoals een vogel die voorbijvliegt door de lucht: geen teken van zijn vlucht laat hij achter, hij slaat de ijle lucht met zijn vleugelslag en splijt hem met de suizende kracht van zijn wiekslag, maar als hij voorbij is, is er van zijn tocht niets meer te bespeuren; of zoals een pijl die op het doelwit wordt afgeschoten: de doorsneden lucht herstelt zich dadelijk en vertoont geen spoor meer van het schot

Uit het Boek Wijsheid

« Montedidio( Erri De Luca) | Hoofdmenu | Bruidsbrieven (Dietrich Bonhoeffer) »

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.