1 posts categorized "Eten en drinken"

22/10/2008

BEDENKINGEN OP WAT IK LEES OF HOOR(3)

Tijdens het debat in de Kamer vorige week over de beleidsverklaring van de regering ontspon zich langs Franstalige kant tussen liberalen en socialisten een ideologisch debat over het kapitalisme. Vreemd voor partijen die reeds tien jaar samen in een regering zitten. Zo diep zal de kloof ook weer niet geweest zijn! Hét kapitalisme is al zestig jaar geleden vervangen door de sociale markteconomie of het Rijnlandmodel. Niemand is nog aanhanger van het zuivere kapitalisme. Dit is wel de crisis van een vorm van financieel kapitalisme, uitgezaaid vanuit de VSA over gans de wereld. Het kan enkel wereldwijd en Europees aan banden worden gelegd.

België blijft het vaderland van de pragmatisten. Temidden van de bankencrisis nationaliseren we de grootste instelling niet maar halen een buitenlandse private overnemer binnen. Bij andere banken wordt dan weer voor een andere oplossing gekoezen. Wij zijn niet sterk in ideologie.

Ik hoorde ook in dat kamerdebat over het verschil tussen regelgeving en betutteling. Het ene kan, het andere niet. Interessant maar subtiel. Een oud-leerling van de jezuïeten voelt zich in zijn sas!